Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2020,  střednědobý výhled rozpočtu 2021-22, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018-21, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2018 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

GisOnline

TopGis

Navigace

Obsah

Informace živnostenského úřadu

Typ: ostatní
Informace živnostenského úřadu - Přerušení provozování živnosti

Informace živnostenského úřadu - Přerušení provozování živnosti

 

Zásadní informací pro podnikatele je to, že podnikatel není povinen živnostenskému úřadu oznamovat, že hodlá přerušit provozování živnosti.

Tuto povinnost, v případě, že hodlá přerušit provozování živnosti, má OSVČ vůči Okresní správě sociálního zabezpečení a jeho zdravotní pojišťovně (viz odkazy na www.cssz.cz, portály jednotlivých zdravotních pojišťoven, případně pro úřad práce www.mpsv.cz ).

Pokud podnikatel trvá na tom, že oznámí přerušení provozování živnosti rovněž na živnostenském úřadě, informujeme o tom, že přerušení provozování živnosti je možné učinit bez nutnosti osobní návštěvy úřadu a to následujícími způsoby.

Podání lze zaslat do datové schránky statutárního města Prostějova  (ID: mrtbrkb), poštovní přepravou nebo emailem se zaručeným elektronickým podpisem. Po dobu mimořádných opatření schválených vládou (prozatím do 24.3.2020 do 6:00) bude ze strany obecního živnostenského úřadu v Prostějově  akceptováno i zaslání oznámení o přerušení provozování živnosti e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu.

Podání je možné zaslat na adresu posta@prostejov.eu.

 

V podání  o přerušení provozování živnosti na živnostenský úřad je třeba uvést

- osobní údaje (jméno, příjmení, bydliště, datum narození)
- identifikační číslo osoby (IČO)
- dobu přerušení u všech  živností  (např. od 16.3.2020 do 30.6.2020), přerušení nelze učinit zpětně
kontaktní telefon

- aktuální číslo občanského průkazu.

Společně s tímto podáním na OŽÚ může podnikatel v rámci tohoto podání učinit i oznámit ukončení samostatné výdělečné činnosti vůči správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. V textu musí být tato informace zřetelně uvedena, spolu s názvem příslušné zdravotní pojišťovny.

Oznámení přerušení provozování živnosti je možné učinit na formuláři:

https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/crm-jednotny-registracni-formular/2019/9/ZL.pdf  Změnový list  je možné získat po provozní dobu úřadu i v papírové podobě před budovou magistrátu na ul. Školní a vyplněný jej vhodit do schránky na dokumenty, která je nově umístěna před radnicí. Vzor vyplnění je k dispozici.

Dobu přerušení provozování živnosti lze následně dle aktuálních potřeb zkrátit nebo před jejím uplynutím i opakovaně prodloužit.

Úkony nepodléhají žádnému správnímu poplatku.

Zároveň sdělujeme, že dočasné uzavření provozovny není třeba živnostenskému úřadu oznamovat, pouze je třeba provozovnu viditelně a zvenčí označit oznámením o uzavření (např. Provozovna z důvodu nařízené obecné karantény uzavřena od 16.3.2020).

Další informace v problematice živnostenské správy lze získat na Obecním živnostenském úřadě Magistrátu města Prostějova: tel. č.: 582 329 506, 582 329 507, 582 329 508, 582 329 509.


Vytvořeno: 18. 3. 2020
Poslední aktualizace: 18. 3. 2020 11:48
Autor: Správce Webu