Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2020,  střednědobý výhled rozpočtu 2021-22, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018-21, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2018 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

GisOnline

TopGis

Navigace

Obsah

Úplná uzavírka ulice Vápenice

Typ: ostatní
Od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020 bude probíhat kompletní oprava.

Úplná uzavírka ulice Vápenice

Od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020 bude probíhat kompletní oprava.

Úplná uzavírka

silnice: II/150A v ul. Vápenice

důvod uzavírky: provádění stavby „Prostějov – II/150A, ul. Vápenice“

na dobu: od 1. 7. 2020 do 30. 8. 2020

délka uzavírky: cca 520 m

objížďka: objízdná trasa je vedena po silnicích II/150 a II/150A (ulice Palackého, Wolkerova a Újezd). Vjezd a výjezd do centra zajištěn pouze pro dopravní obsluhu a zásobování a to po trase místních komunikací ulic U Spořitelny, Knihařská, Fűgnerova. Objízdné trasy jsou obousměrné.

 

Povolení se vydává za těchto podmínek:

1) Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy, č.j. PVMU 75187/2020 41. Po dobu uzavírky žadatel zajistí jeho údržbu a obnovu. Po skončení uzavírky bude dopravní značení okamžitě uvedeno do původního stavu.

2) Změny v dopravě a jiné: Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije okolní komunikace.

Autobusová doprava bude vedena:

1.  Po silnici II/150A v úseku dotčeném uzavírkou jsou vedeny linky veřejné linkové dopravy 780430, 780431, 780432, 780433 a 780434, které jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., a dále linky provozované dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s., a to linka 780404, která je provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících a linka 780843. Z Jihomoravského kraje je tudy vedena linka 726261, která je rovněž provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem ČAD Blansko a.s.

2.  Uvedeným úsekem nebude po dobu uzavírky umožněn průjezd spojům dotčených linek. Spoje dotčených linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase z autobusové zastávky Prostějov,,aut.st. po silnici II/150 (Vrahovická, Svatoplukova, Újezd, Wolkerova, Poděbradovo nám., Palackého), dále po silnici II/150A (Blahoslavova) na kruhový objezd (Přikrylovo nám.), kde se otočí a pojedou zpět po silnici II/150A (Blahoslavova) na autobusovou zastávku Prostějov, Floriánské nám., dále spoje dotčených linek pokračují ve svých trasách dle udělených licencí.

Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.

V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním do 5 minut.

Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změnách na dotčených linkách v autobusech a na autobusových zastávkách.

3. MHD bude vedena viz. příloha:

4. Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: za společnost EUROVIA CS, a.s., Arnold Rozehnal, tel. 737 257 058

 


Vytvořeno: 23. 6. 2020
Poslední aktualizace: 23. 6. 2020 10:48
Autor: Správce Webu