Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2020,  střednědobý výhled rozpočtu 2021-22, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018-21, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2018 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

GisOnline

TopGis

Navigace

Obsah

Hlášení - Zastupitelstvo

Typ: ostatní
Hlášení - Zastupitelstvo

Starostka obce Lešany svolává veřejné zasedání Zastupitelstva obce Lešany, které se uskuteční ve středu 29. července 2020 v 19: 00 hodin v budově Obecního úřadu, Lešany č. p. 111., 2.NP
Navržený program jednání:
1)   Zahájení, určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, schválení programu
2)  Projednání rozpočtového opatření
3)  Projednání přihlášky k záměr pachtu části pozemku p. č. 538 v k. ú. Lešany u Prostějova ve vlastnictví obce Lešany, druh pozemku - zahrada
4)   Projednání výsledku výběrového řízení SDH - výběru nájemce na provozování pohostínství v areálu Rybníček
5)   Projednání zařazení svého správního území působnosti MAS Region HANÁ pro realizaci strategie CLLD na programové období 2021 -2027
6)   Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě č. 1030060196/001o zřízení věcného břemene mezi obcí Lešany a E.ON Distribuce, a.s.
7)   Projednání Smlouvy č. PV- 014330059641/001 o zřízení věcného břemene mezi obcí Lešany a E.ON Distribuce, a.s.
8)   Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Lešany a společnosti CETIN a.s. v rámci akce ,,11010-094012 VPIC Kostelec na Hané -Zdětín, Obec Lešany
9)   Různé
10)  Diskuze
11)   Závěr

V Lešanech, dne 21 července 2020                 Ing. Vladislava Bábková
                                                                                   starostka obce Lešany


Vytvořeno: 27. 7. 2020
Poslední aktualizace: 27. 7. 2020 12:06
Autor: Správce Webu