Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2019,  střednědobý výhled rozpočtu 2020-21, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí v: MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v kanceláři obecního úřadu Lešany

PROPAGACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

ok

Propagace OK - Dotace na podporu JSDH  2018

Obec Lešany obdržela od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci na opravu motorové stříkačky PS 12 ve výši 19.000,- Kč.

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Rozpočet  na rok 2019, Rozpočtový výhled na léta 2017-20, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí   na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany

Mikroregion

MAS Region Haná

mas

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2017 jsou k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany.

Vodovod

Navigace

Obsah

Současnost obce

V obci se nachází tyto nemovité kulturní památky vedené v Ústředním seznamu kulturních památek:

  • objekt lidové Zvonice (na návsi v centrální části obce) - č. rejstříku: 15450/7-5624
  • kostel Nejsvětější Trojice a kaple sv. Františka Xaverského (na východním okraji obce u hřbitova) - č. rejstříku: 13533/7-8605
  • boží muka (při silnici do Bílovic) - č. rejstříku: 17572/7-5625

 

Mezi památky místního významu, které se v katastru obce Lešany nacházejí, patří:

  • devět křížů: Motalův kříž u Zvonice, kříž před kaplí sv. Františka Xaverského, kříž na hřbitově, kříž u Jána, Motalův kříž nad Rybníčkem – poškozený, kříž v horní části vesnice (před Komárkovým), Hemerkův kříž u silnice směrem na Zdětín, Kvapilův kříž na Syrovátkách (původně stál na Sarasích, pak přemístěn do zahrady MŠ a nyní na Syrovátkách), Zaoralův kříž (původně stál v třešňové aleji na cestě do kostela do Ohrozimi, nyní zrekonstruován a umístěn rodinou Vrátníkových nad Zmolou)
  • pomník věnovaný obětem 1. a 2. světové války (u Zvonice)

 

Dále se v obci v současnosti nachází jeden památkově chráněný strom - Lešanský jírovec, který rovněž vyžaduje specifickou ochranu a péči stejně jako nemovité kulturní památky. V roce 1988 byla „Lešanská skupina“ - 4 lípy a 1 jírovec vyhlášena jako skupina památných stromů z důvodů vysoké estetické hodnoty. V březnu 2009 Městský úřad v Prostějově Odbor životního prostředí rozhodl z důvodů jiných veřejných zájmů, které výrazně převyšují nad zájmem ochrany přírody o zrušení ochrany památného stromu u 4 lip malolistých, neboť přestaly plnit svou funkci krajinotvornou a estetickou a ponechal ochranu památného stromu pouze pro jírovec manďál.

Strategickým cílem obce je tyto památky chránit a zachovat jejich historickou a kulturní hodnotu.

Nad vesnicí po pravé straně směrem na Zdětín na vrcholu Bílé hory (341 m.n.m.) a kolem jeho vrcholku a na stráních se nachází na rozloze 3,9 ha chráněná přírodní rezervace „Na hůrkách.