Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2019,  střednědobý výhled rozpočtu 2020-21, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí v: MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v kanceláři obecního úřadu Lešany

PROPAGACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

ok

Propagace OK - Dotace na podporu JSDH  2018

Obec Lešany obdržela od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci na opravu motorové stříkačky PS 12 ve výši 19.000,- Kč.

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Rozpočet  na rok 2019, Rozpočtový výhled na léta 2017-20, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí   na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany

Mikroregion

MAS Region Haná

mas

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2017 jsou k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany.

Vodovod

Navigace

Obsah

Kam volat když ....

 

Zdravotnická záchranná služba 155, 112
 
Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si třeba i jen nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Dispečer záchranné služby, kvalifikovaný zdravotník, vám pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení.
 
Hasičský záchranný sbor 150, 112
 
Hasiče volejte pokud hoří, pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé, pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí, pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr …) ohroženy životy, majetek, životní prostředí, pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení. V bytě je dítě, starší osoba, případně je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, atd. …), v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod., v případě ohrožení bodavým hmyzem, v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví.
 
Policie 158, 112
 
Policii volejte vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Internetové stránky upozorňující na možná rizika v oblasti kriminality:  http://www.prevencekriminality.cz/

Služba

Telefon

Pošta partner, Lešany č.p. 10                           

Havárie dodávek plynu

588 882 313
 
1239
Havárie dodávek vody - INSTA CZ Olomouc
582 347 522
Havárie dodávky elektřiny
840 850 860
Povodí řeky Moravy
541 637 111
Krizová linka pro děti
 
549 241 010                            608 902 410
Krizová linka pro seniory
800 157 157
Krizová linka domácího násilí
251 511 313
Nejbližší Babybox – Nemocnice Prostějov 582 315 111

Obvodní zdravotní středisko Plumlov                        Zdravotní stanice Lešany (st 12.30 - 14.30 hod.)               MUDr. Martina Anderová http://www.anderova.cz

Databáze lékařů                www.navstevalekare.cz

582 393 116                       602 578 590
Úřad práce Prostějov 950 154 111
ČOI Olomouc 585 223 317
Krajská hygienická stanice
585 719 111

Pečovatelské služby