Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2018,  střednědobý výhled rozpočtu 2019-20, rozpočtová opatření a závěrečný účet jsou k nahlédnutí v: MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v kanceláři obecního úřadu Lešany

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Rozpočet  na rok 2018, Rozpočtový výhled na léta 2017-20, rozpočtová opatření a závěrečný účet jsou k nahlédnutí   na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany

Mikroregion

MAS Region Haná

mas

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2016 jsou k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany.

Vodovod

Navigace

Obsah

Aktuální informace k projektu "Obec Lešany - ČOV a stoková síť" k 1.3.2018

Dne 5.1.2018 nabylo právní moci Územní rozhodnutí k projektu  "Obec Lešany - ČOV a stoková síť".

Dne 18.1.2018 byla podána žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí

V současné době probíhá příprava podkladů potřebných pro podání žádosti o Stavební povolení - k 1.3.2018 jsou všechny podklady shromážděny, jen chybí vyjádření Povodí Moravy, které již souhlas vystavilo a očekáváme jeho obdržení každým dnem. Smlouva s CETIN, který spravuje komunikační sítě byla 27.2. 2018 zastupitelstvem odsouhlasena  a zaslána k podpisu. Po jejím podpisu bude možno podat žádost o vydání stavebního povolení.

V průběhu měsíce června 2018 by mělo být hotovo vyhodnocení projektů, které žádaly o dotaci a dozvíme se, jestli jsme byli úspěšní.

Pár informací o dotacích v tisku:

Priorita SFŽP 2_2018

Odpadové fórum 3_2018

Po vydání stavebního povolení bude vypasáno výběrové řízení na dodavatele stavby.