Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2019,  střednědobý výhled rozpočtu 2020-21, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí v: MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v kanceláři obecního úřadu Lešany

PROPAGACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

ok

Propagace OK - Dotace na podporu JSDH  2018

Obec Lešany obdržela od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci na opravu motorové stříkačky PS 12 ve výši 19.000,- Kč.

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Rozpočet  na rok 2019, Rozpočtový výhled na léta 2017-20, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí   na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany

Mikroregion

MAS Region Haná

mas

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2017 jsou k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany.

Vodovod

Obsah

Biologický odpad

ze zahrad ukládají občané do domácích kompostérů, které byly pořízeny z dotace SFŽP v rámci mikroregionu Kostelecko. Bioodpady, které se již do domácích kompesterů nevejdou se ukládají do obecních kompostérů ve sběrném dvoře a do přistaveného boxu. Bioodpad nad kapacitu kompostérů je odvážen do sběrného sila v Bílovicích společnosti Statek Kostelec na Hané a.s., s kterým máme smlouvu na likvidaci bioodpadů. Větve a dřevěný odpad je zpracovánám obecním štěpkovačem. Štěpky jsou potom využívány na zaštěpkování obecních ploch, a přebytky jsou předávány občanům dle požadavků. Z dotace SFŽP byly pořízeny mimo kompostérů pro občany také obecní kompostéry a štěpkovač.

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu lze odevzdávat dle OZV 1/2015  v období od       1. dubna do 31. října kalendářního roku do zařízení, která jsou umístěna na kompostovací ploše za prodejnou potravin č.p. 10 na parcele č. 210 v k.ú. Lešany u Prostějova.   

komposter

štěpkovač

silo

Vzhledem k tomu, že obecní kompostéry jsou již zaplněné, od 1.4.2018 bude možno bioodpad ukládat do přistaveného vozíku ve sběrném dvoře za prodejnou potravin. Odpad bude odvážen do sila Statku Kostelec na Hané k dalšímu zpracování.

dung