Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2020,  střednědobý výhled rozpočtu 2021-22, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018-21, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2018 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

GisOnline

TopGis

Obsah

Biologický odpad

ze zahrad ukládají občané do domácích kompostérů, které byly pořízeny z dotace SFŽP v rámci mikroregionu Kostelecko. Bioodpady, které se již do domácích kompesterů nevejdou se ukládají do obecních kompostérů ve sběrném dvoře a do přistaveného boxu. Bioodpad nad kapacitu kompostérů je odvážen do sběrného sila v Bílovicích společnosti Statek Kostelec na Hané a.s., s kterým máme smlouvu na likvidaci bioodpadů. Větve a dřevěný odpad je zpracovánám obecním štěpkovačem. Štěpky jsou potom využívány na zaštěpkování obecních ploch, a přebytky jsou předávány občanům dle požadavků. Z dotace SFŽP byly pořízeny mimo kompostérů pro občany také obecní kompostéry a štěpkovač.

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu lze odevzdávat dle OZV 1/2015  v období od       1. dubna do 31. října kalendářního roku do zařízení, která jsou umístěna na kompostovací ploše za prodejnou potravin č.p. 10 na parcele č. 210 v k.ú. Lešany u Prostějova.   

komposter

štěpkovač

silo

Vzhledem k tomu, že obecní kompostéry jsou již zaplněné, od 1.4.2018 bude možno bioodpad ukládat do přistaveného vozíku ve sběrném dvoře za prodejnou potravin. Odpad bude odvážen do sila Statku Kostelec na Hané k dalšímu zpracování.

dung