Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2020,  střednědobý výhled rozpočtu 2021-22, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018-21, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2018 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

GisOnline

TopGis

Navigace

Obsah

Nebezpečné odpady

Nebezpečným odpadem se rozumí jakýkoli odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností definovaných zákonem o odpadech. K nebezpečným vlastnostem patří hořlavost, dráždivost, zdraví škodlivost, výbušnost atd. Nebezpečné odpady jsou v katalogu odpadů rozděleny do jednotlivých kategorií a podle toho je s nimi odborně nakládáno.

V naší obci je sběr nebezpečných odpadů prováděn 2x ročně, na jaře a na podzim před budovou Obecního úřadu. Sběr  a odvoz pro naši obec zajišťuje společnost Nature, s.r.o., Olomoucká 485, 796 07 Držovice.

Druhy nejčastěji odebíraných odpadů:

 • barvy, laky a lepidla
 • ředidla, rozpouštědla
 • kyseliny, hydroxidy
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek např. barev, olejů, postřiků
 • znečištěné hadry, olejové filtry
 • olej, tuk, vosky
 • jiné motorové, převodové hydraulické a mazací oleje
 • pneumatiky
 • absorbční činidla
 • baterie a akumulátory
 • dřevo obsahující nebezpečné látky
 • chemikálie, pesticidy, postřiky
 • stará léčiva
 • zářivky, výbojky
 • asfaltové lepenky
 • azbestové odpady
 • všechny druhy dle katalogu odpadů kromě výbušnin, odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče