Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2019,  střednědobý výhled rozpočtu 2020-21, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí v: MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v kanceláři obecního úřadu Lešany

PROPAGACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

ok

Propagace OK - Dotace na podporu JSDH  2018

Obec Lešany obdržela od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci na opravu motorové stříkačky PS 12 ve výši 19.000,- Kč.

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Rozpočet  na rok 2019, Rozpočtový výhled na léta 2017-20, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí   na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany

Mikroregion

MAS Region Haná

mas

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2017 jsou k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany.

Vodovod

Navigace

Obsah

Nebezpečné odpady

Nebezpečným odpadem se rozumí jakýkoli odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností definovaných zákonem o odpadech. K nebezpečným vlastnostem patří hořlavost, dráždivost, zdraví škodlivost, výbušnost atd. Nebezpečné odpady jsou v katalogu odpadů rozděleny do jednotlivých kategorií a podle toho je s nimi odborně nakládáno.

V naší obci je sběr nebezpečných odpadů prováděn 2x ročně, na jaře a na podzim před budovou Obecního úřadu. Sběr  a odvoz pro naši obec zajišťuje společnost Nature, s.r.o., Olomoucká 485, 796 07 Držovice.

Druhy nejčastěji odebíraných odpadů:

 • barvy, laky a lepidla
 • ředidla, rozpouštědla
 • kyseliny, hydroxidy
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek např. barev, olejů, postřiků
 • znečištěné hadry, olejové filtry
 • olej, tuk, vosky
 • jiné motorové, převodové hydraulické a mazací oleje
 • pneumatiky
 • absorbční činidla
 • baterie a akumulátory
 • dřevo obsahující nebezpečné látky
 • chemikálie, pesticidy, postřiky
 • stará léčiva
 • zářivky, výbojky
 • asfaltové lepenky
 • azbestové odpady
 • všechny druhy dle katalogu odpadů kromě výbušnin, odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče