Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2019,  střednědobý výhled rozpočtu 2020-21, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2019, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018-21, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2018 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

GisOnline

TopGis

Navigace

Obsah

Zpět

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za období 2014-2018

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce za období 2014-2018

Zpráva o činnosti zastupitelstva obce Lešany za období 2014 -2018

Dovolte mi, abych před podzimními volbami do zastupitelstva obce poděkoval stávajícímu zastupitelstvu obce Lešany za vykonanou práci pro obec a mé osobní poděkování za dobrou spolupráci.

Zastupitelstvo se sešlo v uplynulém období 28x, kdy vydalo 257 usnesení. Účast zastupitelů byla 88 %. Nestalo se ani jednou, že by zastupitelstvo na veřejných zasedáních nebylo usnášení schopné.

Nyní bych rád zhodnotil činnost zastupitelstva v letech 2014-2018. Asi nejdůležitější věcí, která zajímá občany, je zachování stávající obslužnosti v obci. Musím konstatovat, že se nám podařilo udržet ordinaci lékařky, zachovat provoz České pošty změnou na Poštu partner, znovuotevřít prodejnu potravin a dokonce rozšířit autobusovou dopravu do naší obce.

V uplynulých čtyřech letech jsme realizovali několik investičních akci, jako například poslední etapu rekonstrukce budovy obecního úřadu s prostorami ve 2.NP, výměnu výkladců, dveří a střechy na prodejně potravin č.p. 10, rekonstrukci prostor pro Poštu partner, zřízení skladu obce místo skladů v prodejně potravin, opravu hřbitovní zdi na místním hřbitově, odvlhčení kostela, výměnu části oken a dveří na kulturním domě a znovuzalesnění Háje. Podařilo se také rozšířit síť o dvě sběrná místa tříděného odpadu v Rybníčku a u dětského hřiště. Největší realizovanou akcí byla příprava výstavby ČOV a stokové sítě, kde se nám podařilo projekt dotáhnout až do vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, což obnášelo více než tři roky práce. V návaznosti na tuto akci se nám také podařilo spolu se SSOK zadat zpracování projektu na opravu silnic III/37752 a III/37754 Kostelec n. H. – Lešany – Zdětín a Lešany – Ohrozim, kde je příslib SSOK provést opravy po realizaci kanalizace. Součástí projektu je i následné budování chodníků kolem této komunikace včetně lávky přes Lešanský potok u kulturního domu.

Chtěl bych připomenout, že naše obec je členem spolků Mikroregion Kostelecko, MAS Region Haná, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Vodovodu Pomoraví.

Z kulturních akcí pořádaných obcí se k Společenskému odpoledni pro ženy, Dětskému dni, Lampionovému průvodu k 28. říjnu a Mikulášské nadílce podařilo nově organizovat Setkání seniorů, Hody a Silvestrovské setkání na návsi s ohňostrojem. Tyto akce obsahuje kalendář Regionu Haná, který je před koncem roku rozdáván do všech domácností. Daří se také každoročně vydávat Zpravodaj obce Lešany, který slouží k lepší informovanosti občanů. Je využívána také aplikace na stránkách www.obeclesany.cz, prostřednictvím které zasíláme informace o akcích, sdělení úřední desky a hlášení na 98 e-mailových adres občanů a aplikace „V obraze“ pro sdílení zpráv na mobilní telefony.

Určitě je také důležité, že přicházejí noví občané, kteří si opravují starší nemovitosti a trvale se v naší obci usazují. Z toho důvodu roste i počet obyvatel.

Úkolem pro nové zastupitelstvo bude realizace ČOV a kanalizace a poté, společně se SSOK, rekonstrukce silnic s výstavbou chodníků a opravy místních komunikací. To je ale dlouhodobější plán a čtyřleté období na to nebude stačit. 

Dovolte mi, abych ještě jednou poděkoval odstupujícímu zastupitelstvu za spolupráci a kandidátům do nového zastupitelstva popřál mnoho úspěchů.                                     

                                                                                            Stanislav Faltýnek, starosta

Vyvěšeno: 10. 9. 2018

Datum sejmutí: 6. 10. 2018

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět