Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2019,  střednědobý výhled rozpočtu 2020-21, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí v: MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v kanceláři obecního úřadu Lešany

PROPAGACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

ok

Propagace OK - Dotace na podporu JSDH  2018

Obec Lešany obdržela od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci na opravu motorové stříkačky PS 12 ve výši 19.000,- Kč.

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Rozpočet  na rok 2019, Rozpočtový výhled na léta 2017-20, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí   na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany

Mikroregion

MAS Region Haná

mas

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2017 jsou k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany.

Vodovod

Navigace

Obsah

                                                 Český zahrádkářský svaz Lešany

Zahrádkáři v Lešanech mají dlouholetou tradici. Organizace byla založena v šedesátých letech minulého století jako Svaz zahrádkářů,  a později po roce 1990 jako Český zahrádkářský svaz Lešany. Prvním předsedou organizace byl přítel Kroupa Bedřich a po něm byl předsedou přítel Mačák Josef. Od roku 1990 byl předsedou přítel Mačák Petr a po něm byl zvolen předsedou přítel Švéda Jaroslav a přítel Strouhal Ladislav.  Současným předsedou organizace je přítel Látal Miroslav.

Po založení organizace se stav členské základny postupně rozrůstal a v roce 1980 činil 82 členů. Z každého domu v obci byli jeden až dva rodinní příslušníci členy zahrádkářů. Činnost organizace v tehdejší době byla zaměřena na sběr zralých švestek „do společného“. U Dostálů ve dvoře / dnešní pohostinství / bylo šest velkých dřevěných sudů každý na 2000 litrů, do kterých členové nosili zralé švestky a po vykvašení je společně pálili v pálenici v Těšeticích.

Organizace zajištovala pro členy také umělá hnojiva, ovocné stromky a sadbové brambory. Organizovali se také přednášky s tématikou ovocnářství a v neposlední řadě se uskutečnilo několik zájezdů se zahrádkářskou tématikou do Českých Budějovic, Kroměříže, Věžek a do vinařských oblastí s ukončením posezením ve vinném sklípku.

Další činností byla údržba sadu za hřbitovem. V roce 1990 byla polovina sadu vysázena novými stromky a obdělávaná půda se několik let pronajímala členům na sázení brambor, řepy a zeleniny.

Kolem roku 2000 se členská základna zúžila z důvodů staří a úmrtí členů a nezájmem mladších občanů o práci v organizaci.

V současné době má organizace 7 členů, jejichž hlavní náplní je pečovat o sad za hřbitovem.