Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2020,  střednědobý výhled rozpočtu 2021-22, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018-21, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2018 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

GisOnline

TopGis

Navigace

Obsah

                                                 Český zahrádkářský svaz Lešany

Zahrádkáři v Lešanech mají dlouholetou tradici. Organizace byla založena v šedesátých letech minulého století jako Svaz zahrádkářů,  a později po roce 1990 jako Český zahrádkářský svaz Lešany. Prvním předsedou organizace byl přítel Kroupa Bedřich a po něm byl předsedou přítel Mačák Josef. Od roku 1990 byl předsedou přítel Mačák Petr a po něm byl zvolen předsedou přítel Švéda Jaroslav a přítel Strouhal Ladislav.  Současným předsedou organizace je přítel Látal Miroslav.

Po založení organizace se stav členské základny postupně rozrůstal a v roce 1980 činil 82 členů. Z každého domu v obci byli jeden až dva rodinní příslušníci členy zahrádkářů. Činnost organizace v tehdejší době byla zaměřena na sběr zralých švestek „do společného“. U Dostálů ve dvoře / dnešní pohostinství / bylo šest velkých dřevěných sudů každý na 2000 litrů, do kterých členové nosili zralé švestky a po vykvašení je společně pálili v pálenici v Těšeticích.

Organizace zajištovala pro členy také umělá hnojiva, ovocné stromky a sadbové brambory. Organizovali se také přednášky s tématikou ovocnářství a v neposlední řadě se uskutečnilo několik zájezdů se zahrádkářskou tématikou do Českých Budějovic, Kroměříže, Věžek a do vinařských oblastí s ukončením posezením ve vinném sklípku.

Další činností byla údržba sadu za hřbitovem. V roce 1990 byla polovina sadu vysázena novými stromky a obdělávaná půda se několik let pronajímala členům na sázení brambor, řepy a zeleniny.

Kolem roku 2000 se členská základna zúžila z důvodů staří a úmrtí členů a nezájmem mladších občanů o práci v organizaci.

V současné době má organizace 7 členů, jejichž hlavní náplní je pečovat o sad za hřbitovem.