Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2019,  střednědobý výhled rozpočtu 2020-21, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí v: MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v kanceláři obecního úřadu Lešany

PROPAGACE OLOMOUCKÉHO KRAJE

ok

Propagace OK - Dotace na podporu JSDH  2018

Obec Lešany obdržela od Olomouckého kraje neinvestiční dotaci na opravu motorové stříkačky PS 12 ve výši 19.000,- Kč.

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Rozpočet  na rok 2019, Rozpočtový výhled na léta 2017-20, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2017 jsou k nahlédnutí   na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany

Mikroregion

MAS Region Haná

mas

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2017 jsou k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví (klik) a v kanceláři obecního úřadu Lešany.

Vodovod

Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech

  Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech byl založen 1. listopadu 1883, kdy se konala ustavující schůze sboru.               

Obec Lešany měla v roce 1883, 123 domů a 560 obyvatel. Částečná rovina z jedné strany a z druhé strany pahorkatina zvlášť ze Zdětína a Ohrozimi udávaly polohu obce. Zdá se, že obec leží v údolí. Právě tento fakt si vynutil založení hasičského sboru, aby tento při vypuknutí požáru mohl včasně zasáhnout.

Zakladatelem sboru byl důstojný pán František Svoboda administrátor v Ohrozimi, který za účinné pomoci tehdejšího starosty obce Františka Mlčocha a představenstva obce Josefa Čížka, Jana Motala, Antonína Řehulky a Josefa Kvapila položili základní kámen sboru.  Představenstvo obce bylo sboru nakloněno, což také dokázalo tím, že sboru zakoupilo potřebné nářadí. Prvním předsedou se stal Jan Čížek, náčelníkem František Mlčoch a jednatelem Ferdinand Vorálek. Ostatní funkce byly rozděleny takto: Jan Bašný místopředseda, Čeněk Studený místonáčelník.

Sbor měl asi 20 členů vyzbrojených ošacením a nejpotřebnější výstrojí. S velkým elánem začal sbor cvičit.

Brzy byla zakoupena i stříkačka a to v roce 1889 za 625 zlatých i s příslušenstvím za přispění 400 zlatých od Pojišťovny z Brna. Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech žil a žije životem naplněnými povinnostmi, cvičeními a kulturou.

Od počátku se sbor zúčastňuje cvičení pořádaných našim okrskem se střídavými úspěchy i neúspěchy, ale vždy se cenila snaha dosáhnout co nejlepších výsledků a dobře svůj sbor reprezentovat.

Důležité si je připomenout rok 1987, kdy členové zasahovali při průtrži mračen v naší obci, kterou se prohnala velká voda. Bylo nutno vyčerpat vodu ze zatopených sklepů a hlavně vyčistit studny, protože v této době ještě nebyl v obci vodovod a občané byli na svých studnách životně závislí.

V červenci roku 1997 se podílela zásahová jednotka SDH Lešany odčerpáváním vody z polí a na odstraňování škod po povodních v obci Troubky na Přerovsku. 

Začátkem července 2009   zásahová jednotka pomáhala na Jesenicku v obcích Tomíkovice a Skorošice při odstraňování škod po bleskové povodni, která proběhla obcemi. 

V sobotu 27. července 2013 uspořádal SDH Lešany oslavy 130. výročí založení sboru. V dopoledních hodinách proběhla v Kulturním domě slavnostní schůze, kam byli pozváni zástupci sborů z blízkého okolí a také významní hosté z okolních obcí. Poté proběhla u kaple sv. Františka Xaverského slavnostní mše spojená s vysvěcením nového praporu a zásahového vozidla. Po mši pokračoval program oslav v areálu na Rybníčku, kde proběhly ukázky požární techniky.

Součástí sboru je i družstvo mladých hasičů. Pro velký zájem dětí jsou složena dvě družstva, která se zúčastňují jak okresních soutěží, tak akcí pořádaných regionem Haná a jsou aktivní i v rámci hry Plamen. Zde se zúčastňují závodů zaměřených jak na požární sport, tak na všestranně zaměřené dovednosti a znalosti ze zdravovědy, čtení map a orientace v terénu.