Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2020,  střednědobý výhled rozpočtu 2021-22, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Mapový portál Gobec

Gobec

Facebook obce

fb

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2020, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2018-21, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2018 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2020, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2018 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

GisOnline

TopGis

Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech

Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech byl založen 1. listopadu 1883, kdy se konala ustavující schůze sboru.               

Obec Lešany měla v roce 1883, 123 domů a 560 obyvatel. Částečná rovina z jedné strany a z druhé strany pahorkatina zvlášť ze Zdětína a Ohrozimi udávaly polohu obce. Zdá se, že obec leží v údolí. Právě tento fakt si vynutil založení hasičského sboru, aby tento při vypuknutí požáru mohl včasně zasáhnout.

Zakladatelem sboru byl důstojný pán František Svoboda administrátor v Ohrozimi, který za účinné pomoci tehdejšího starosty obce Františka Mlčocha a představenstva obce Josefa Čížka, Jana Motala, Antonína Řehulky a Josefa Kvapila položili základní kámen sboru.  Představenstvo obce bylo sboru nakloněno, což také dokázalo tím, že sboru zakoupilo potřebné nářadí. Prvním předsedou se stal Jan Čížek, náčelníkem František Mlčoch a jednatelem Ferdinand Vorálek. Ostatní funkce byly rozděleny takto: Jan Bašný místopředseda, Čeněk Studený místonáčelník.

Sbor měl asi 20 členů vyzbrojených ošacením a nejpotřebnější výstrojí. S velkým elánem začal sbor cvičit.

Brzy byla zakoupena i stříkačka a to v roce 1889 za 625 zlatých i s příslušenstvím za přispění 400 zlatých od Pojišťovny z Brna. Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech žil a žije životem naplněnými povinnostmi, cvičeními a kulturou.

Od počátku se sbor zúčastňuje cvičení pořádaných našim okrskem se střídavými úspěchy i neúspěchy, ale vždy se cenila snaha dosáhnout co nejlepších výsledků a dobře svůj sbor reprezentovat.

Důležité si je připomenout rok 1987, kdy členové zasahovali při průtrži mračen v naší obci, kterou se prohnala velká voda. Bylo nutno vyčerpat vodu ze zatopených sklepů a hlavně vyčistit studny, protože v této době ještě nebyl v obci vodovod a občané byli na svých studnách životně závislí.

V červenci roku 1997 se podílela zásahová jednotka SDH Lešany odčerpáváním vody z polí a na odstraňování škod po povodních v obci Troubky na Přerovsku. 

Začátkem července 2009   zásahová jednotka pomáhala na Jesenicku v obcích Tomíkovice a Skorošice při odstraňování škod po bleskové povodni, která proběhla obcemi. 

V sobotu 27. července 2013 uspořádal SDH Lešany oslavy 130. výročí založení sboru. V dopoledních hodinách proběhla v Kulturním domě slavnostní schůze, kam byli pozváni zástupci sborů z blízkého okolí a také významní hosté z okolních obcí. Poté proběhla u kaple sv. Františka Xaverského slavnostní mše spojená s vysvěcením nového praporu a zásahového vozidla. Po mši pokračoval program oslav v areálu na Rybníčku, kde proběhly ukázky požární techniky.

Součástí sboru je i družstvo mladých hasičů. Pro velký zájem dětí jsou složena dvě družstva, která se zúčastňují jak okresních soutěží, tak akcí pořádaných regionem Haná a jsou aktivní i v rámci hry Plamen. Zde se zúčastňují závodů zaměřených jak na požární sport, tak na všestranně zaměřené dovednosti a znalosti ze zdravovědy, čtení map a orientace v terénu.