Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Propagace Olomouckého kraje

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Malovaná mapa Prostějovska

Navigace

Obsah

Informace občanům k započetí prací na stavbě "Obec Lešany - ČOV a stoková síť"

Typ: ostatní
Oznamujeme občanům, že:

- 8. února 2021 bylo předáno a převzato staveniště akce „Obec Lešany – ČOV a stoková síť“ firmě STRABAG a.s. (zhotovitel díla) a byly započaty přípravné práce.

V plánu je začít přivaděčem k ČOV.
  • V týdnu od 15. února 2021 byla na pozemku parc. č. 1152/1 v k.ú. Lešany u Prostějova provedena skrývka zeminy.

 

  • Zhotovitel má k dispozici i pozemek parc. č. 1151 v k.ú. Lešany u Prostějova pro potřeby zařízení staveniště, skladu a zázemí pro zaměstnance.

Obec Lešany zažádala na Magistrátu města Prostějova o souhlas k užívání pozemku p.č. 1151, k.ú. Lešany u Prostějova k nezemědělským účelům z důvodu dočasného zřízení zázemí a zařízení staveniště stavby „Obec Lešany – ČOV a stoková síť“. Poté bude zemědělská půda uvedena do původního stavu. Na tomto pozemku bude také provedena skrývka zeminy.

Staveniště ČOV a zázemí

  • Harmonogram stavebních prací vkládáme jako přílohu, rovněž i mapu přechodných uzavírek místních komunikací od 1. března do 31. května 2021.

 

  • V týdnu od 22. února 2021 bude provedena distribuce těchto informací, včetně harmonogramu prací s mapou přechodných uzavírek místních komunikací do konce května 2021, do každého domu a zároveň zajistíme vyvěšení na úřední desce u obecního úřadu, Poště, na vstupu do prodejny Masna Vícov a vitríně u zastávky autobusu.

 

  • V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností, nebojte se zeptat. Pokud nebudeme umět odpovědět hned, zjistíme dotazem u povolanějších a obratem Vám dáme vědět.

 

Přílohy:

Ortofotomapa staveniště ČOV a zázemí_pozemky parc. č. 1151 a 1152/1

HARMONOGRAM PRACÍ - stoky 02.-05.2021

Lešany situace uzavírka MK 03.-05.2021


Přílohy

Vytvořeno: 21. 2. 2021
Poslední aktualizace: 21. 2. 2021 21:07
Autor: Správce Webu