Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Propagace Olomouckého kraje

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Malovaná mapa Prostějovska

Navigace

Obsah

PLATNÉ OZV, NAŘÍZENÍ, ŘÁDY:

Návrh OZV č. 1/2021 - obecní systém odpadového hospodářství

Návrh OZV č. 2/2021 - o místním poplatku z obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška OZV č. 3/2011 - O místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška OZV č. 6/2008 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2011 - O zákazu  konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2013 - Používání pyrotechniky Lešany

Obecně závazná vyhláška OZV č. 2/2013 - Požární řád obce Lešany

Nařízení obce Lešany č. 01/2013 -Tržní řád

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2017 - O stanovení společného školského obvodu

Řád veřejného pohřebiště platný od 1.6.2018


ZRUŠENO:

Obecně závazná výhláška OZV č. 1/2018 - Zrušení OZV 1/2002

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška  OZV č. 2/2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2019 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lešany 

Sazebník úhrad platný od 1.1.2018 za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.(na rok 2018)