Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Propagace Olomouckého kraje

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Malovaná mapa Prostějovska

Navigace

Obsah

Územní plán Lešany - úplné znění po vydání Změny č. 1

up_lesany_z1_uz_2021_i_text.pdf (1.09 MB) - textová část

up_lesany_z1_uz_2021_i_text_priloha_c_1.pdf (336.27 kB) - textová část

up_lesany_z1_uz_2021_i_3_b_1_a_hlv_5.pdf (8.23 MB) - grafická část

up_lesany_z1_uz_2021_i_3_a_zcu_5.pdf (5.99 MB) - grafická část

up_lesany_z1_uz_2021_i_3_b_1_b_hlv_25.pdf (6.56 MB)  - grafická část

up_lesany_z1_uz_2021_ii_2_a_kov_5.pdf (9.15 MB) - grafická část

 

Změna č. 1 Územního plánu Lešany

zde ke stažení (242.45 kB)(grafická část)

zde ke stažení (212.95 kB) (textová část)

 

Odůvodnění Změny č. 1 Územního plánu Lešany

zde ke stažení (8.5 MB) (grafická část)

zde ke stažení (2.32 MB) (textová část)

 

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Lešany

zde ke stažení (výrok)

zde ke stažení (odůvodnění)

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Lešany 2009 - 2019

zde ke stažení (3.54 MB)

 

Územní plán obce Lešany z 10.2.2009

Odůvodnění

Zpráva

Příloha

I.3.a Základní členění území.

I.3.b.1.b Urbanistická koncepce.

I.3.b.1.a Urbanistická koncepce.

I.3.b.2 Územní systém ekologické stability.

I.3.b.3 Dopravní řešení.

I.3.b.4 Vodní hospodářství.

I.3.b.5 Energetika a spoje.

I.3.c Veřejně prospěšné stavby.

II.2.a Koordinační výkres.

II.2.c Předpokládané zábory půdního fondu.