Lešany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Důležité dokumenty obce

PLATNÉ OZV, NAŘÍZENÍ, ŘÁDY:

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 - obecní systém odpadového hospodářství 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 - o místním poplatku z obecního systému odpadového hospodářství  (1.39 MB)

Obecně závazná vyhláška OZV č. 3/2011 - O místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška OZV č. 6/2008 - Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2011 - O zákazu  konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2013 - Používání pyrotechniky Lešany

Obecně závazná vyhláška OZV č. 2/2013 - Požární řád obce Lešany

Nařízení obce Lešany č. 01/2013 -Tržní řád

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2017 - O stanovení společného školského obvodu

Řád veřejného pohřebiště platný od 1.6.2018

ZRUŠENO:

Obecně závazná výhláška OZV č. 1/2018 - Zrušení OZV 1/2002

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2002 - Řád veřejného pohřebiště

Obecně závazná vyhláška  OZV č. 2/2015 - O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška OZV č. 1/2019 - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Lešany 

Sazebník úhrad platný od 1.1.2018 za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.(na rok 2018)