Lešany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Poplatky

Způsoby úhrady místních poplatků

  • v hotovosti v úředních hodinách OÚ
  • bezhotovostním převodem na číslo účtu: 11821701/0100 vedeného u KB, a.s. Prostějov

V případě bankovního převodu, uveďte variabilní symbol číslo domu.

Výše místních poplatků vybíraných dle OZV 1/2021, OZV 2/2021 a OZV 3/2011

  • za likvidaci komunálního odpadu: 450,- Kč/osobu a rok
  • za likvidaci odpadů u staveb k individuální rekreaci: 450,- Kč za objekt a rok
  • poplatky ze psů:

- za jednoho psa 50,- Kč/rok 

- za druhého a každého dalšího psa 100,- Kč/rok

Místní poplatky se vybírají do 30. června 2022.