Lešany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Poskytování informací

Vyvěšeno: 24. 5. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 b., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020
Vyvěšeno: 23. 2. 2021 Datum sejmutí: 1. 4. 2021

Zastupitelstvo

Usnesení

Rozpočet

Vyvěšeno: 7. 7. 2022 Datum sejmutí: 31. 1. 2023
Vyvěšeno: 4. 5. 2022 Datum sejmutí: 31. 1. 2023
Vyvěšeno: 14. 4. 2022 Datum sejmutí: 31. 1. 2023
Vyvěšeno: 28. 3. 2022 Datum sejmutí: 31. 1. 2023
Vyvěšeno: 28. 1. 2022 Datum sejmutí: 31. 1. 2023
Oznámení o zveřejnění dokumentů
V souladu se z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec dokumenty viz příloha.
Vyvěšeno: 5. 12. 2018 Datum sejmutí: 5. 12. 2028

Závěrečný účet

Účetní závěrka

Veřejné vyhlášky

Opatření obecné povahy - omezení nakládání s povrchovými vodami
Vyvěšeno: 27. 7. 2022 Datum sejmutí: 30. 9. 2022
Vyvěšeno: 15. 9. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 29. 7. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 6. 4. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 10. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Opatření obecné povahy
Vyvěšeno: 4. 4. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Záměry

Vyvěšeno: 1. 7. 2022 Datum sejmutí: 1. 1. 2023
Obec Lešany v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory – prodejnu potravin v části budovy č.p. 10 na pozemku parc. č. 210 v k.ú. Lešany u Prostějova.
Vyvěšeno: 24. 3. 2022 Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Veřejné zakázky

Výběrová řízení

Oznámení

Opatření obecné povahy

Nařízení

Rozhodnutí

Volby

Vyvěšeno: 8. 8. 2022 Datum sejmutí: 24. 9. 2022
pro volby do zastupitelstva obce Lešany, které se konají ve dnech 23. a 24. září 2022
Vyvěšeno: 25. 7. 2022 Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Mikroregion Kostelecko

Mikroregion Kostelecko
Vyvěšeno: 17. 9. 2018 Datum sejmutí: 31. 12. 2024

MAS Region Haná

Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Vyvěšeno: 14. 1. 2022 Datum sejmutí: 31. 1. 2023
Vyvěšeno: 5. 1. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 27. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lešany

Ostatní

Obec Lešany obdržela v roce 2021 investiční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje
ve výši 1 770 000,- Kč. Účelem poskytnuté dotace byla částečná úhrada výdajů na stavbu „Obec Lešany – ČOV a stoková síť“.
Vyvěšeno: 23. 9. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2022