Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Propagace Olomouckého kraje

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Malovaná mapa Prostějovska

Navigace

Obsah

                                                 Český zahrádkářský svaz Lešany

Zahrádkáři v Lešanech mají dlouholetou tradici. Organizace byla založena v šedesátých letech minulého století jako Svaz zahrádkářů,  a později po roce 1990 jako Český zahrádkářský svaz Lešany. Prvním předsedou organizace byl přítel Kroupa Bedřich a po něm byl předsedou přítel Mačák Josef. Od roku 1990 byl předsedou přítel Mačák Petr a po něm byl zvolen předsedou přítel Švéda Jaroslav a přítel Strouhal Ladislav.  Současným předsedou organizace je přítel Látal Miroslav.

Po založení organizace se stav členské základny postupně rozrůstal a v roce 1980 činil 82 členů. Z každého domu v obci byli jeden až dva rodinní příslušníci členy zahrádkářů. Činnost organizace v tehdejší době byla zaměřena na sběr zralých švestek „do společného“. U Dostálů ve dvoře / dnešní pohostinství / bylo šest velkých dřevěných sudů každý na 2000 litrů, do kterých členové nosili zralé švestky a po vykvašení je společně pálili v pálenici v Těšeticích.

Organizace zajištovala pro členy také umělá hnojiva, ovocné stromky a sadbové brambory. Organizovali se také přednášky s tématikou ovocnářství a v neposlední řadě se uskutečnilo několik zájezdů se zahrádkářskou tématikou do Českých Budějovic, Kroměříže, Věžek a do vinařských oblastí s ukončením posezením ve vinném sklípku.

Další činností byla údržba sadu za hřbitovem. V roce 1990 byla polovina sadu vysázena novými stromky a obdělávaná půda se několik let pronajímala členům na sázení brambor, řepy a zeleniny.

Kolem roku 2000 se členská základna zúžila z důvodů staří a úmrtí členů a nezájmem mladších občanů o práci v organizaci.

V současné době má organizace 7 členů, jejichž hlavní náplní je pečovat o sad za hřbitovem.