Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Propagace Olomouckého kraje

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Malovaná mapa Prostějovska

Navigace

Obsah

Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech

Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech byl založen 1. listopadu 1883, kdy se konala ustavující schůze sboru.               

Obec Lešany měla v roce 1883, 123 domů a 560 obyvatel. Částečná rovina z jedné strany a z druhé strany pahorkatina zvlášť ze Zdětína a Ohrozimi udávaly polohu obce. Zdá se, že obec leží v údolí. Právě tento fakt si vynutil založení hasičského sboru, aby tento při vypuknutí požáru mohl včasně zasáhnout.

Zakladatelem sboru byl důstojný pán František Svoboda administrátor v Ohrozimi, který za účinné pomoci tehdejšího starosty obce Františka Mlčocha a představenstva obce Josefa Čížka, Jana Motala, Antonína Řehulky a Josefa Kvapila položili základní kámen sboru.  Představenstvo obce bylo sboru nakloněno, což také dokázalo tím, že sboru zakoupilo potřebné nářadí. Prvním předsedou se stal Jan Čížek, náčelníkem František Mlčoch a jednatelem Ferdinand Vorálek. Ostatní funkce byly rozděleny takto: Jan Bašný místopředseda, Čeněk Studený místonáčelník.

Sbor měl asi 20 členů vyzbrojených ošacením a nejpotřebnější výstrojí. S velkým elánem začal sbor cvičit.

Brzy byla zakoupena i stříkačka a to v roce 1889 za 625 zlatých i s příslušenstvím za přispění 400 zlatých od Pojišťovny z Brna. Sbor dobrovolných hasičů v Lešanech žil a žije životem naplněnými povinnostmi, cvičeními a kulturou.

Od počátku se sbor zúčastňuje cvičení pořádaných našim okrskem se střídavými úspěchy i neúspěchy, ale vždy se cenila snaha dosáhnout co nejlepších výsledků a dobře svůj sbor reprezentovat.

Důležité si je připomenout rok 1987, kdy členové zasahovali při průtrži mračen v naší obci, kterou se prohnala velká voda. Bylo nutno vyčerpat vodu ze zatopených sklepů a hlavně vyčistit studny, protože v této době ještě nebyl v obci vodovod a občané byli na svých studnách životně závislí.

V červenci roku 1997 se podílela zásahová jednotka SDH Lešany odčerpáváním vody z polí a na odstraňování škod po povodních v obci Troubky na Přerovsku. 

Začátkem července 2009   zásahová jednotka pomáhala na Jesenicku v obcích Tomíkovice a Skorošice při odstraňování škod po bleskové povodni, která proběhla obcemi. 

V sobotu 27. července 2013 uspořádal SDH Lešany oslavy 130. výročí založení sboru. V dopoledních hodinách proběhla v Kulturním domě slavnostní schůze, kam byli pozváni zástupci sborů z blízkého okolí a také významní hosté z okolních obcí. Poté proběhla u kaple sv. Františka Xaverského slavnostní mše spojená s vysvěcením nového praporu a zásahového vozidla. Po mši pokračoval program oslav v areálu na Rybníčku, kde proběhly ukázky požární techniky.

Součástí sboru je i družstvo mladých hasičů. Pro velký zájem dětí jsou složena dvě družstva, která se zúčastňují jak okresních soutěží, tak akcí pořádaných regionem Haná a jsou aktivní i v rámci hry Plamen. Zde se zúčastňují závodů zaměřených jak na požární sport, tak na všestranně zaměřené dovednosti a znalosti ze zdravovědy, čtení map a orientace v terénu.