Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Propagace Olomouckého kraje

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Malovaná mapa Prostějovska

Obsah

Biologický odpad

ze zahrad ukládají občané do domácích kompostérů, které byly pořízeny z dotace SFŽP v rámci mikroregionu Kostelecko. Bioodpady, které se již do domácích kompesterů nevejdou se ukládají do obecních kompostérů ve sběrném dvoře a do přistaveného boxu. Bioodpad nad kapacitu kompostérů je odvážen do sběrného sila v Bílovicích společnosti Statek Kostelec na Hané a.s., s kterým máme smlouvu na likvidaci bioodpadů. Větve a dřevěný odpad je zpracovánám obecním štěpkovačem. Štěpky jsou potom využívány na zaštěpkování obecních ploch, a přebytky jsou předávány občanům dle požadavků. Z dotace SFŽP byly pořízeny mimo kompostérů pro občany také obecní kompostéry a štěpkovač.

Biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu lze odevzdávat dle OZV 1/2015  v období od       1. dubna do 31. října kalendářního roku do zařízení, která jsou umístěna na kompostovací ploše za prodejnou potravin č.p. 10 na parcele č. 210 v k.ú. Lešany u Prostějova.   

komposter

štěpkovač

silo

Vzhledem k tomu, že obecní kompostéry jsou již zaplněné, od 1.4.2018 bude možno bioodpad ukládat do přistaveného vozíku ve sběrném dvoře za prodejnou potravin. Odpad bude odvážen do sila Statku Kostelec na Hané k dalšímu zpracování.

dung