Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Propagace Olomouckého kraje

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Malovaná mapa Prostějovska

Navigace

Obsah

Nebezpečné odpady

Nebezpečným odpadem se rozumí jakýkoli odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností definovaných zákonem o odpadech. K nebezpečným vlastnostem patří hořlavost, dráždivost, zdraví škodlivost, výbušnost atd. Nebezpečné odpady jsou v katalogu odpadů rozděleny do jednotlivých kategorií a podle toho je s nimi odborně nakládáno.

V naší obci je sběr nebezpečných odpadů prováděn 2x ročně, na jaře a na podzim před budovou Obecního úřadu. Sběr  a odvoz pro naši obec zajišťuje společnost Nature, s.r.o., Olomoucká 485, 796 07 Držovice.

Druhy nejčastěji odebíraných odpadů:

 • barvy, laky a lepidla
 • ředidla, rozpouštědla
 • kyseliny, hydroxidy
 • obaly obsahující zbytky nebezpečných látek např. barev, olejů, postřiků
 • znečištěné hadry, olejové filtry
 • olej, tuk, vosky
 • jiné motorové, převodové hydraulické a mazací oleje
 • pneumatiky
 • absorbční činidla
 • baterie a akumulátory
 • dřevo obsahující nebezpečné látky
 • chemikálie, pesticidy, postřiky
 • stará léčiva
 • zářivky, výbojky
 • asfaltové lepenky
 • azbestové odpady
 • všechny druhy dle katalogu odpadů kromě výbušnin, odpadů ze zdravotnictví a veterinární péče