Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Propagace Olomouckého kraje

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Malovaná mapa Prostějovska

Navigace

Obsah


Poskytování informací

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva o poskytování informací dle z. č. 106/1999 za rok 2020 23.02.2021 01.04.2021
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 b., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Zastupitelstvo

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Usnesení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 13/2021 29.11.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 12/2021 08.11.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 11/2021 30.09.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 10/2021 23.09.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 9/2021 11.08.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 8/2021 28.07.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 7/2021 15.06.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021 05.06.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 5/2021 17.05.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2021 30.04.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2021 01.04.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2021 08.03.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2021 08.02.2021 31.01.2022
Schválený rozpočet obce Lešany na rok 2021 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 14.01.2021 31.01.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle z. č. 250/2000 Sb. 05.12.2018 05.12.2028
Oznámení o zveřejnění dokumentů
V souladu se z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec dokumenty viz příloha.

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený závěrečný účet obce Lešany za rok 2020 01.07.2021 30.06.2022

Účetní závěrka

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválení účetní závěrky obce Lešany za rok 2020 01.07.2021 30.06.2022

Veřejné vyhlášky

Záměry

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr pronájmu nebytových prostor - prodejna potravin 23.09.2021 23.03.2022
Obec Lešany v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů oznamuje záměr pronajmout nebytové prostory – prodejnu potravin v části budovy č.p. 10 na pozemku parc. č. 210 v k.ú. Lešany u Prostějova.

Veřejné zakázky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výběrová řízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Oznámení

Nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozhodnutí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Mikroregion Kostelecko

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu MK na rok 2022 01.12.2021 17.12.2021
Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko za rok 2021 28.07.2021 30.06.2022
28.7.2021 - 30.6.2022
Schválený rozpočet MK na rok 2021 23.12.2020 31.01.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. 17.09.2018 31.12.2024
Mikroregion Kostelecko

MAS Region Haná

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí na rok 2022 01.12.2021 17.12.2021
Ceník vodného na rok 2021 18.01.2021 31.12.2021

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lešany

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Propagace akce - investiční dotace z Olomouckého kraje 23.09.2021 31.12.2022
Obec Lešany obdržela v roce 2021 investiční dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje
ve výši 1 770 000,- Kč. Účelem poskytnuté dotace byla částečná úhrada výdajů na stavbu „Obec Lešany – ČOV a stoková síť“.