Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet a rozpočtový výhled

Rozpočet  obce Lešany na rok 2021,  střednědobý výhled rozpočtu 2022-23, rozpočtová opatření, účetní závěrka a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě na MENU-OBECNÍ ÚŘAD-ÚŘEDNÍ DESKA a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu Lešany, a to v úředních hodinách.

logo rozpočet

Oficiální facebooková stránka obce Lešany:

https://www.facebook.com/obeclesanyuprostejovaFB

Mapový portál Gobec

Gobec

GisOnline

TopGis

Malovaná mapa Prostějovska

Mikroregion Kostelecko

Schválený rozpočet na rok 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MK na období 2022-25, rozpočtová opatření a závěrečný účet za rok 2019 jsou k nahlédnutí v elektronické podobě  na stránkách MIKROREGIONU KOSTELECKO https://kostelecko.webnode.cz/dokumenty/                      a v listinné podobě v kanceláři Mikroregionu Kostelecko, svazek obcí, Jakubské náměstí 138, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo MK

MAS Region Haná

logo

 

 

Vodovod Pomoraví

Rozpočet svazku na rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2022, rozpočtová opatření a závěrečný účet pro rok 2019 jsou v elektronické podobě k nahlédnutí na stránkách ´Vodovodu Pomoraví https://urednideska.alis.cz/vodovod-pomoravi-svazek-obci      a v listinné podobě v kanceláři Vodovodu Pomoraví, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, a to v úředních hodinách.

logo VP

Ceník vodného na rok 2021

Na valné hromadě Vodovodu Pomoraví, svazku obcí byla dne
21. prosince 2020 schválena na
rok 2021 pro Prostějovskou část VP dvousložková cena vodného:

- pohyblivá složka 36,60 Kč/m3 (bez DPH) + pevná složka 180,-Kč/rok (bez DPH) => 40,26 Kč/m3 + 198,-Kč/rok včetně 10% DPH.

Provozovatel vodárenského systému INSTA CZ s.r.o. zůstává stejný.

Případné poruchy na vodovodu nebo na vodovodních přípoj
kách hlaste na nepřetržitou telefonní linku „vodárenského dispečinku“, mob. 723 705 690.

Navigace

Obsah


Poskytování informací

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva o poskytování informací dle z. č. 106/1999 za rok 2020 23.02.2021 01.04.2021
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 b., o svobodném přístupu k informacím za rok 2020

Zastupitelstvo

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Lešany 17.06.2021 25.06.2021

Usnesení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 7/2021 15.06.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 6/2021 05.06.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 4/2021 30.04.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 3/2021 01.04.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 2/2021 08.03.2021 31.01.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2021 08.02.2021 31.01.2022
Schválený rozpočet obce Lešany na rok 2021 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023 14.01.2021 31.01.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle z. č. 250/2000 Sb. 05.12.2018 05.12.2028
Oznámení o zveřejnění dokumentů
V souladu se z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje obec dokumenty viz příloha.

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020 24.05.2021 25.06.2021
Schválený závěrečný účet obce Lešany za rok 2019 11.06.2020 30.06.2021

Účetní závěrka

Veřejné vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - návrh aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje 14.05.2021 02.07.2021
zveřejnění návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje na udržitelný rozvoj území
MZe - Opatření obecné povahy č. j. 33784/2020-MZE-16212 29.07.2020 31.12.2022
MZe - Opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 06.04.2020 31.12.2022
MZe - Opatření obecné povahy č. j. 63920/2019-MZE-16212 10.12.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP v lesích vydané MZe ze dne 3. 4. 2019 č.j. 18918/2019-MZE-16212 02.09.2019 31.12.2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy v lesích 04.04.2019 31.12.2022
Opatření obecné povahy

Záměry

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Záměr pronájmu nebytových prostor - prodejna potravin 01.01.2021 30.06.2021

Veřejné zakázky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Výběrová řízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Oznámení

Nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Rozhodnutí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Volby

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Mikroregion Kostelecko

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet Mikroregionu Kostelecko za rok 2020 24.05.2021 30.06.2021
Schválený rozpočet MK na rok 2021 23.12.2020 31.01.2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. 17.09.2018 31.12.2024
Mikroregion Kostelecko

MAS Region Haná

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh závěrečného účtu Vodovodu Pomoraví, svazku obcí za rok 2020 26.05.2021 30.06.2021
Ceník vodného na rok 2021 18.01.2021 31.12.2021

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lešany

Název Vyvěšeno Datum sejmutí

Ostatní

Název Vyvěšeno Datum sejmutí